Prejsť na obsah

Aký motorový olej používať a kedy olej vymieňať

  Kedy a prečo meniť olej v motore a vplyv kvality oleja

  Vo všeobecnom povedomí automobilistov je dĺžka výmenného intervalu oleja väčšinou 15 000 km a viac. Mnohí tiež nevedia, že pri prevažujúcej prevádzke v mestskej aglomerácii je dobré výmenný interval skrátiť.

  O kvalite motorového oleja rozhoduje iba výkonová špecifikácia a nič iného. Ani krajina výrobcu, ani viskozita oleja, ani syntetická alebo minerálna ropa. A navyše – kvalita oleja nemá vplyv na jeho výmenný interval. Ten určuje výrobca motora a súčasne určí minimálnu prípustnú kvalitu motorového oleja. Vyššia výkonová špecifikácia nepredĺži výmenný interval oleja. Výmenný interval je daný konštrukciou motora (napr. kvalitou spaľovania paliva a nie kvalitou oleja).

  Olej pozostáva hlavne z dvoch zložiek: základový olej a aditíva

  Kto vyrába základové oleje?

  Základové oleje vyrába väčšina veľkých a známych spoločností vo vlastných rafinériách. Výroba kvalitných základových olejov v jednej veľkej rafinérii a ich doprava po celom svete je spravidla lacnejšia ako výroba rovnakého množstva oleja v niekoľkých „lokálnych“ rafinériách. Preto tiež nemožno povedať, že motorové oleje predávané v Európe sú vyrábané iba zo základových olejov z európskych rafinérií.

  Výrobcov aditív je podstatne menej

  Výroba aditív je sústredená v podstate do dvoch veľkých aditivárských firiem, ktoré vyrábajú kompletné aditíva pre motorové oleje a iné mazivá. Ďalej potom existujú menšie firmy, ktoré vyrábajú iba niektoré aditíva. Olejárske firmy žiadne vlastné aditíva nevyrábajú, nemajú vlastné receptúry. Všetky aditíva totiž nakupujú od aditivárských firiem. Súčasne s aditívum dostanú aj návod na výrobu motorového oleja (napr. zmiešať 20 % aditíva s 80 % toho či onoho základového oleja alebo ich zmesi). Treba podotknúť, že žiadny výrobca motorových olejov nepozná presné, ba ani približné zloženie aditivácia. Samozrejmosťou je, že aditivárská firma predá rovnakú alebo veľmi podobnú (upravenú) formuláciu aditív niekoľkým olejárským spoločnostiam.

  Čo z toho vyplýva?

  Ak teda zovšeobecníme a zjednodušíme uvedené fakty, dá sa povedať, že čo motorový olej, to vo väčšine prípadov rovnaká aditivácia, ale iná ropa. U niektorých špeciálnych moderných olejov išla situácia tak ďaleko, že jednotlivé firmy od seba navzájom nakupujú už hotové oleje. Tieto oleje sú potom úplne rovnaké, či už ide o akúkoľvek značku. Podobných prípadov bude zrejme pribúdať, pretože požiadavky na kvalitu motorových olejov sa stále sprísňujú a vyrobiť olej v požadovanej kvalite bude čoraz ťažšie.

  Mýtus minerálneho, polysyntetického a syntetického oleja

  Citácie príkladov nezmyslov či mýtov z niektorých internetových diskusií:
  „…15W/40 je minerál, 10W/40 je polosyntetika a 5W/40 je plná syntetika…“
  „…Minerálne oleje rýchlejšie degenerujú pôsobením vzdušnej vlhkosti a kyslíka…“
  „…V mestskej premávke sa skracuje výmenná lehota o 1/3, ak nepoužívate plnú syntetiku…“

  Motorové oleje sú dnes len dobré a/alebo lepšie, ak teda neberieme do úvahy lacné oleje pre staré motory. Každý olej má menší alebo väčší podiel minerálnej zložky, aj keď je na etikete napísané „syntetický“ alebo „plne syntetický“. Niektorý výrobca na etikete uvedie aspoň „vyrobené syntetickou technológiou“ alebo „vyrobené HT syntézou“. Iní výrobcovia stále trvajú na názve „plne syntetický olej“. V praxi sa ukázalo, že najmenej jeden olej SAE 5W-40 známeho výrobcu je označený ako „plne syntetický“. A to napriek tomu, že v ňom nie je ani stopa po syntetickom oleji.

  Fenomén syntetika – polosyntetika – minerál

  Fenomén syntetických, polosyntetických a minerálnych motorových olejov sa prejavuje aj v tom, že tieto termíny sú často určované ako viskozitné vlastnosti, tak i ako kvalita olejov. Pritom to spolu vôbec nesúvisí! Z minerálnych olejov možno namiešať olej v podstate s akoukoľvek viskozitou. Tá ale nič nehovorí o kvalite oleja. Tzv. výkonové vlastnosti, tzn. kvalita olejov, sú dané predovšetkým použitými aditívami. To je rozhodujúce pre konečnú kvalitu motorového oleja. Samozrejme, tiež záleží na kvalite základového oleja.

  Kvalita oleja je zrejmá najmä zo špecifikácií uvedených na štítku obalu. Tak napríklad oleje SAE 15W-40, 10W-40, 5W-40 a 0W-40. Každý z nich môže mať výkonovú špecifikáciu ACEA A3/B3, prípadne i B4. Z toho je zrejmé, že výkon, kvalita a životnosť môže byť úplne rovnaká. Rozhodne teda nemusí platiť, že čím je údaj xW nižší, tým je vyššia kvalita a životnosť oleja a olej vydrží v motori dlhšie. Toto je naozaj úplný nezmysel. Oleje SAE 0W-40 alebo 5W-40 majú lepšie viskozitné vlastnosti, rýchlejšie sa v motore dopravujú na všetky mazané miesta. Ale kvalitou a životnosťou sú úplne rovnaké ako oleje SAE 10W-40 alebo 15W-40. Tzn.: úspešne prešli rovnakými motorovými testmi, kde všetky dosiahli vyhovujúce výsledky.

  Rozdeľovanie olejov na minerálne, polosyntetické a syntetické je prežitok zo 70. a 80. rokov minulého storočia. Vtedy to malo aj svoj praktický význam. V dnešnej dobe to však už nič nehovorí a tieto termíny by sa nemali už vôbec používať. Veď aj rešpektované inštitúcie API, SAE a ACEA na začiatku 90. rokov minulého storočia vyradili tieto pojmy zo svojho slovníka.

  Odporúčaný motorový olej

  Treba zdôrazniť, že výrobca motora neodporúča určitú viskozitnú triedu oleja (napr. SAE 10W-40). Tu si musí voliť každý „užívateľ“ sám podľa toho, v akých prevádzkach auto potrebuje (mestská premávka, krátke trasy, dlhé trasy a po diaľnici atď.), či chce šetriť palivo (ľahkobežný olej), alebo podľa toho, akú má spotrebu oleja (viskóznejší olej pre utesnenie piestu vo valci).

  Výrobca neodporúča ani to, či olej má byť syntetický alebo polysyntetický alebo minerálny. A už vôbec nemožno odporúčať určitého výrobcu oleja, to by mal obchodný súd okamžite prácu. Iná otázka však je, s kým majú zmluvu autorizovaní predajcovia automobilov alebo príslušné autoservisy.

  Jediný predpísaný parameter motorového oleja je jeho výkonová špecifikácia. Súčasťou každej výkonovej špecifikácie je aj požiadavka na minimálnu vysokoteplotnú viskozitu (HTHS – High Tepmerature High Shear). To je jediný viskozitný parameter, ktorý výrobca motora odporúča a ktorý by mal byť vždy dodržaný.

  U väčšiny značiek automobilov je výkonnosť oleja odporúčaná podľa klasifikácie ACEA, väčšinou potom A2/B2 a A3/B3, resp. i B4. Tieto špecifikácie dnes spĺňajú takmer všetky bežné motorové oleje, ak vylúčime oleje pre staršie motory (známy Mogul Super alebo M6 ai.). Niektorí výrobcovia spoliehajú na vlastnú špecifikáciu, najznámejší je koncern VW. Oleje na našom trhu sú však prispôsobené aj týmto špecifikáciám a je naozaj z čoho vyberať. Otázkou však zostáva, či je nutné vyberať. Mnohí majú svoju obľúbenú značku oleja, ale nemožno tvrdiť, že ten či onen olej je kvalitnejší alebo dokonca najlepší. Veď všetky oleje s rovnakou špecifikáciou splnili úspešne motorové testy. Ako tie testy splnili, s akou rezervou, to vie len výrobca oleja, nie už konkurenčná firma a už vôbec nie bežný spotrebiteľ.

  Pevnosť mazacieho filmu

  Moment, kedy môže dôjsť k porušeniu celistvosti filmu, je daný pevnosťou mazacieho filmu. Z bežne udávaných parametrov motorového oleja sa dá najlepšie orientovať z údajov HTHS (High Temperature High Shear) viskozity. Čím je HTHS viskozita vyššia, tým je väčšinou vyššia aj pevnosť mazacieho filmu.

  Niektoré ľahkobežné oleje (väčšinou SAE 5W-30 a 0W-30) majú zníženú hodnotu HTHS viskozity, ktorá je však stále úplne dostatočná pre kvalitné mazanie väčšiny moderných motorov. Na pevnosť mazacieho filmu pôsobí aj teplota v motore. Zvýšenie teploty spôsobí zníženie viskozity oleja a tým sa zmenší aj hrúbka mazacieho filmu. Preto sa v tepelne namáhaných súťažných motoroch používajú oleje napr. SAE 10W-50 alebo 10W-60, aby sa aj pri vyšších teplotách zabezpečila dostatočne silná vrstva oleja medzi trecími plochami. Pre bežné motory je však použitie týchto olejov zbytočné a môže byť pre motoristu aj nevýhodné z dôvodu vyššej spotreby paliva.

  Vzťah medzi HTHS viskozitou a použiteľnosťou oleja je možné doložiť aj na príklade nových benzínových turbomotorov koncernu VW, ktoré musia byť mazané longlife olejom VW 503.01. Tento olej má vyššiu HTHS viskozitu (nad 3,5 MPa•s) ako bežnejšie longlife oleje VW 503.00/506.00/506.01 (2,9-3,5 MPa•s) pre ostatné motory, aj keď oba oleje môžu byť v rovnakej viskozitnej triede SAE 0W-30.

   

  zdroj:http://www.autocomp.sk/clanky/72-aky-motorovy-olej-pouzivat-a-kedy-olej-vymienat