Prejsť na obsah

Postupujte bezpečne pri výmene brzdového kotúča

  Ako popredný celosvetový dodávateľ automobilových náhradných dielov, dodáva spoločnosť ZF na trh jeden z najobsiahlejších sortimentov bezpečnostných technológií. Tie zahŕňajú: senzory, brzdové systémy, systémy riadenia a hnacieho ústrojenstva, airbagy a riadiacej jednotky. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam vám odborníci divízie ZF Aftermarket v tomto článku prinášajú tipy pre výmenu brzdových kotúčov u úžitkových vozidiel.

   

  ZF Aftermarket přímo převádí zkušenosti z oblasti prvovýbavy na trh náhradních dílů, aby aktivně podporovala zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jako člen oficiální pracovní skupiny se tento specialista pro oblast aftermarketu významně podílí na tvorbě předpisů ECE R90. V souladu s tímto obchodníci uvítali skutečnost, že kromě brzdových destiček a čelistí nyní také všechny brzdové kotouče a bubny pro osobní automobily a lehká užitková vozidla vyráběné a prodávané po celé Evropě musí splňovat minimální normy dle předpisů ECE R90.

  Pro splnění těchto standardů musí díly vyhovět sériím testů, a zajistit tak úroveň kvality podobnou dodávkám do prvovýbavy (OE). Jak vlastník značky TRW, tak také divize ZF Aftermarket jsou hrdi na to, že specifikace brzdových kotoučů pro těžká a lehká užitková vozidla podstatně překračují požadavky určené směrnicí ECE R90. ZF Aftermarket kromě toho dává autoservisům k dispozici cenné tipy pro profesionální výměnu brzdových kotoučů užitkových vozidel.

  Brzdové kotouče jsou vystaveny velmi vysokému mechanickému a tepelnému zatížení. To je ještě ovlivněno faktory okolního prostředí, jako jsou stříkající voda, nečistoty, prach a kamínky ze silnice; tedy vše, co způsobuje další opotřebení. Vzhledem k tomu, že brzdové kotouče patří mezi komponenty vozidla mající nejvyšší vliv na bezpečnost, doporučují odborníci ZF Aftermarket, aby byly vyměňovány pouze vyškoleným a autorizovaným personálem. Kromě toho je také mimořádně důležité přesné dodržování pokynů a návodů pro opravu od konkrétního výrobce vozidla.

  Výměna brzdového kotouče při dosažení limitu opotřebení
  Brzdový kotouč musí být vyměněn, když dosáhne limit opotřebení definovaný jako jeho minimální tloušťka stanovená výrobcem vozidla (obrázek 1). Před demontáží brzdového kotouče musí být porovnán nový a starý brzdový kotouč. Kromě správného objednacího čísla dílu a konstrukce je důležité zajistit, abyste měli k dispozici veškeré příslušenství potřebné k montáži brzdového kotouče na náboj kola: například nové šrouby, klínky a maziva, jakož i vhodné nářadí a přípravky potřebné pro správnou opravu.

   

  Vozidlo musí být bezpečně zvednuto a musí být demontováno kolo. Po odpojení kabelových přípojek senzoru protiblokovacího systému (ABS), indikátoru opotřebení brzdových destiček a po demontáži brzdového válce je nutné mechanicky zatlačit písty brzdového třmenu. K tomu účelu se odstraní těsnicí krytka a nastavovač pod ní se otočí proti směru hodinových ručiček. Písty tak odkryjí vnitřní brzdovou destičku. „Okamžik odtržení“ v nastavovači je slyšet jako „cvaknutí“.

  Nyní lze vyjmout dělený kolík, bezpečnostní šroub a držák brzdové destičky společně s brzdovým obložením. Po demontáži upevňovacích šroubů držáku brzdového třmenu lze brzdový třmen kompletně vyjmout.

  Demontáž náboje kola s brzdovým kotoučem
  Upozornění: Pracovní postupy se mohou značně lišit v závislosti na brzdovém systému a na výrobci vozidla.

  Pro demontáž náboje kola a s ním spojeného brzdového kotouče nejprve odstraňte víčko matice nápravy a vyšroubujte vlastní matici nápravy. Poté demontujte náboj kola a brzdový kotouč a položte je na stabilní pracovní plochu. Nyní lze demontovat prstenec pro ABS a uvolnit a vyšroubovat všechny spojovací šrouby mezi nábojem kola a brzdovým kotoučem. Brzdový kotouč lze z náboje kola vylisovat na hydraulickém lisu.

  Před montáží nového brzdového kotouče musí být kontaktní plocha náboje kola důkladně vyčištěna. Musí být zbavena veškeré koroze. Po důkladném očištění se nový brzdový kotouč namontuje na náboj kola. Pro upevnění brzdového kotouče k náboji kola se použije nová sada spojovacích šroubů (obrázek 2).

   

  Nikdy neopravujte brzdové destičky
  V další fázi se na náboj kola namontuje nový prstenec pro ABS. Nyní lze náboj kola namontovat na nápravu a zajistit pomocí matice nápravy. Matice nápravy se utáhne předepsaným utahovacím momentem a nasadí se krytka matice nápravy. Před montáží brzdového třmenu se brzdový kotouč očistí čističem brzd vyvinutým speciálně pro tento účel společností TRW. Dalším krokem je vložení nových brzdových destiček TRW do brzdového třmenu a montáž dodaných vratných pružin brzdových destiček.

  Upevňovací šrouby se utáhnou utahovacím momentem specifikovaným výrobcem vozidla. Brzdové destičky se v tomto případě nesmí jakkoliv opracovat a upravovat. Broušení nebo vyplňování zadní strany destiček může způsobit jejich mechanické nebo tepelné přetížení, a tím vést ke zvýšenému opotřebení. Může to také vyvolat nežádoucí hluky nebo způsobit tření ve vedení brzdového třmenu a snížení účinnosti brzd. Proto v brzdovém systému za žádných okolností neprovádějte jakékoli změny!

  Nyní lze namontovat brzdový válec a připojit kabely.

  Závěrečné seřizovací práce jsou zvláště důležité pro zajištění dlouhotrvající a spolehlivé funkce brzd. Proces seřízení provádějte podle doporučení výrobce vozidla (obrázek 3):
  • Otočte nastavovačem ve směru hodinových ručiček, až se brzdová destička dotkne brzdového kotouče. Nenastavujte nastavovač příliš daleko!
  • Potom otočte nastavovač zpět o 3 až 4 kliknutí.

   

  Po zabrzdění a uvolnění brzdy musí být možné nábojem kola otočit rukou. Pak namontujte kolo, vycentrujte ho a upevněte utahovacím momentem předepsaným výrobcem vozidla.
  Na konci výměny brzdového kotouče je mimořádně důležité otestovat brzdy na válcové brzdové stolici a provést zkušební jízdu s vozidlem.

  Náhradní díly v kvalitě pro prvovýbavu pro větší bezpečnost
  Použití originálních dílů vyvinutých a vyrobených odborníky je mimořádně důležité pro zajištění bezpečnosti vozidel. ZF Aftermarket k tomu přispívá svými produkty v kvalitě prvovýbavy dodávanými pod značkou ‚Corner Module ‚ společnosti TRW pro systémy brzd, řízení a zavěšení.

   

  zdroj :

  https://motofocus.sk/truckfocus/23177,postupujte-bezpecne-pri-vymene-brzdoveho-kotuca